03.10.2019, 16:07 | Af: Jonas Dahl Nielsen | Foto: Herning-Ikast Håndbold

Protestsag afgjort

Håndboldens disciplinærinstans har truffet afgørelse i protestsagen omhandlende Santander Cup-kvartfinalen mellem Team Esbjerg og Herning-Ikast Håndbold.

 

Sagen kort:
Torsdag den 19. september spillede Herning-Ikast Håndbold pokalkvartfinale ude mod Team Esbjerg. Her vandt Herning-Ikast Håndbold med cifrene 26-25 efter et sent straffekast, der blev tildelt som følge af, at Team Esbjerg tog to timeouts inden for de sidste fem minutter. Dette er ikke tilladt og udløser straffekast til modstanderholdet. 

Da hornet lød i forbindelse med den første timeout-anmodning, havde Herning-Ikast Håndbold erobret bolden, og dommer-teamet afviste Team Esbjergs timeout.

Team Esbjerg var efterfølgende af den opfattelse, at der var forsinkelse på timeout-lyden til den pågældende kamp. Derfor mener Team Esbjerg, at timeouten ikke burde tælle, da de mener at have anmodet om denne, mens de endnu var i boldbesiddelse. Dette har TV-billeder fra kampen ikke kunnet bekræfte.

Derfor mener Team Esbjerg altså også, at deres anden timeout-anmodning ikke stred imod reglen om maks. én timeout inden for de sidste fem minutter, og klubben har således valgt at indgive protest.

Sagens afgørelse:
Håndboldens disciplinærinstans har ikke givet Team Esbjerg medhold i protestsagen, og dermed fastholdes Herning-Ikast Håndbolds plads i Santander Final4. 

I Herning-Ikast Håndbold er vi glade for og tilfredse med afgørelsen, som vi er enige i, og vi ser frem til at skulle spille med om pokaltitlen.

Santander Final4 spilles i Gråkjær Arena d. 28/12 og 29/12, og Herning-Ikast Håndbold lægger ud med at møde TTH Holstebro.

Eventuelle spørgsmål til sagen og dens afgørelse rettes til Herning-Ikast Håndbolds bestyrelsesmedlem og advokat, Jacob S. Troelsen, på tlf. 5455 6200.