02.03.2019, 10:00 | Af: HIH | Foto: Herning-Ikast Håndbold

Organisationsændring i Herning-Ikast Håndbold

Ny daglig leder er indtrådt pr. 1/3.

Som tidligere bekendt, har vores direktør Jakob Mølgaard Christensen før jul meddelt, at han fratræder sit job for at blive selvstændig inden for profilbeklædningssektoren, idet han køber sig ind i virksomheden MarkOn i Lystrup.

Dette afstedkommer en organisationsændring i Herning-Ikast Håndbold. Vores velansete sælger gennem nu snart tre år, Simon Mølhede Hørdum, 31 år, er pr. 1. marts udnævnt til administrations- og salgschef og i praksis daglig leder. Parallelt hermed har vi igangsat en rekrutteringsproces, hvor vi søger en salgs- og projektleder, der skal være højre hånd for Simon i vores bestræbelser på den fortsatte udvikling af klubben og den fortsatte øgning af sponsorindtægterne.

I en overgangsperiode indtræder bestyrelsesmedlem Kurt Møller Pedersen i rollen som ansvarlig i forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kurt Møller Pedersen har i forvejen haft sin næsten daglige gang i administrationen, som ansvarlig for rejseaktiviteter og andre internationale anliggender, og han kan i Jakob Mølgaards fravær være en god sparringpartner for Simon.

Som tidligere nævnt har Jakob Mølgaard sagt ja til at træde ind i en udvidet bestyrelse og samtidig tage sæde i sportsudvalget sammen med Torben Østergaard og vores kommende cheftræner Mathias Madsen. Herved sikres kontinuitet, og at ingen vigtig knowhow går tabt.