08.12.2020, 14:00 | Af: Herning-Ikast Håndbold | Foto: Herning-Ikast Håndbold

Fully booked på Vesterhåb

Alle 18 boliger i HIH’s ejendomsprojekt er udlejet fra nytår

På billedet ses fra venstreSalgs- & eventchef i HIH, Per Videbæk, formand for ejendomsselskabet Bo Jensen samt Michael O. Sørensen og Søren Merrild Kirkegaard fra EDC Ikast.

Der er kun gået 13 måneder, siden idéen om et ejendomsprojekt blev født mellem bestyrelsen i Herning-Ikast Håndbold og EDC Ikast’s emeritus Kurt Møller, før 18 højkvalitative og energibesparende boliger alle på 115 kvm. er opført og overdraget til det af HIH stiftede ejendomsselskab, Vester HIH. Og hvad endnu vigtigere er: Alle boliger er udlejet, når vi runder årsskiftet.

-Vi må sige, at projektet har kørt efter en snor, siger formand for Vester HIH Bo Jensen, som selv er en af investorerne og næstformand i HIH’s bestyrelse. -Den største usikkerhedsfaktor for de 22 investorer, var selvfølgelig om vi formåede at leje rækkehusene ud, og det er vi lykkedes med i fuldt mål, siger Bo Jensen, som overtager de sidste tre boliger 15. december.

-Det har været et eksemplarisk samarbejde med KlimaHuse, som har leveret husene, tidligere end vi var blevet lovet, men ikke hurtigere end vi har kunnet leje dem ud. Det har været en rigtig shoulder-by-sholder proces. KlimaHuse og HIH har selv fundet de seks af lejerne, mens EDC har anvist de sidste 12, som repræsenterer en meget bred målgruppe, fortæller Bo Jensen.

De 22 investorer har skudt 11 mio. kroner ind som egenfinansiering, mens den resterende del af entreprisesummen er finansieret af Sparekassen Kronjylland og DLR. Investorerne er sikret en fornuftig forrentning, samtidig med at HIH har indtægt på administration. Sammen med projekt-sponsorer vil det fremadrettet forbedre HIH’s økonomi med mere end 600.000 årligt – uafhængigt af sportslig performance, hvis vel at mærke boligerne er lejet ud, og her er man jo kommet rigtig godt fra start.

-Vi er Klimahuse og EDC Ikast en stor tak skyldig, men uden investorer til et sådan con amore-projekt, var det jo heller ikke gået, siger Bo Jensen, der også glæder sig over, at det nye tiltag allerede slår igennem med halv kraft i indeværende HIH-regnskabsår.

Søren Kristiansen fra HIH’s bestyrelse har påtaget sig hvervet som direktør for selskabet, og den daglige praktik omkring fremtidig udlejning forestås af Per Videbæk, der er salgs- og eventansvarlig i Herning-Ikast Håndbold.